Створення фреймів
Обмен учебными материалами


Створення фреймівФрейми широко застосовують у тих випадках, коли необхідно одночасно зберігати на екрані дані з різних джерел. Наприклад, корисно передбачити окремий фрейм для відображення змісту з відповідними гіперпосиланнями, щоб надати можливість користувачам засоби швидкої навігації по сайті в пошуках необхідної інформації.

Щоб побудувати фрейми, потрібно створити спеціальну Web-сторінку, яка містить опис структури фреймів, складений за допомогою дескрипторів <

FRAMESET

> і <

FRAME

>.

Дескриптор дозволяє сформувати набір фреймів, які розділяють простір Web-браузера на стрічки та стовпчики. Далі необхідно задати значення висоти (ширини) усіх стрічок (стовпчиків), виражені у процентах відносно поточних габаритів вікна браузера, екранних пік селях або у вигляді символу зірочки (*). Застосовуючи символ *, припускається, що розміри фрейму повинні залежати від габаритів решти фреймів сторінки. Наприклад, якщо один фрейм займає 70 % площі вікна браузера, то іншому фрейму. Розмір якого визначений засобом символу *, буде автоматично відведено тільки 30 % площі.

Дескриптор служить для визначення структури та змісту конкретного фрейму – власної назви, назви відтворюваної сторінки та ін.

Для того, щоб створити фрейм, потрібно:

1. Спочатку створити Web-сторінку (згідно з попередньо вказаними інструкціями). Не набирати текст вмісту сторінки та не вводити дескриптор .

2. Далі ввести

3. Щоб створити горизонтально розміщені фрейми, які розділяють площу вікна на стрічки, потрібно ввести ROWS=”

a

,

b

…”> та замінити

a

і

b

і т.п. значеннями висоти кожної стрічки-фрейму.

4. Щоб створити вертикально розміщені фрейми, які розділяють площу вікна на стовпчики, потрібно ввести COLS=”

a

,

b

…”> та замінити

a

і

b

і т.п. значеннями ширини кожного стовпчика-фрейму.

5. Щоб визначити конкретний фрейм, потрібно ввести

6. Далі потрібно повторити всі дії, подані в п.5 інструкції. Для всіх фреймів з набору, створеного при виконанні п.п.3,4.

7. Ввести

8. Якщо розміри фреймів недостатні для відтворення відповідної сторінки повністю, Web-браузер автоматично відображає смуги прокрутки.

Наприклад,

Викладачі кафедри НПЕ

Поєднуючи декілька наборів фреймів, можна побудувати складні структури, які розділяють простір вікна браузера одночасно на стрічки та стовпчики. Щоб досягти такої мети, потрібно всередині опису одного набору фреймів (тобто між дескрипторами і ) розмістити опис іншого набору.Наприклад,

Викладачі кафедри НПЕ

У цьому випадку буде зверху сторінки один горизонтальний фрейм, а знизу – два вертикальні.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная